RegisterRemind My Password
Sign in

Kalite Politikası

Misafirlerimizi odak noktası kabul ederek uygun hizmetlerin planlanıp sağlanması, gıda güvenliği ilkelerine uygun ürünler sunulması, güvenli çalışma ortamı sağlanması ve Rixos markasına bağlı misafirler yaratmak Rixos Hotels’in varoluş amacını ortaya koymaktadır.

 

Rixos Hotels olarak;

 

-Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde çevreye olabilecek etkileri öngörmeyi ve ilgili önlemleri almayı, çevre bilincini artırmayı, çevre dengesini ve biyolojik çeşitliliği korumayı,

 

-Tüm bu faaliyetlerimizi belirlenen hedefler doğrultusunda gerçekleştirirken sürekli iyileştirmeyi,  çalışanların düzenli olarak eğitilmesini,  ilgili ulusal yasal zorunluluklar ve uluslararası gereklilikleri yerine getirmeyi ve bulunduğumuz bölgelerde ortak faydalar sağlamayı taahhüt ediyoruz.

 

Yönetim Kurulu Başkanı olarak ben, Rixos Hotels’in global turizm sektöründe lider konuma gelebilmesi için bu kalite politikasını desteklerken, çalışanlarımızı politikamızı anlamaya, anlatmaya ve uygulamaya davet ediyorum.

 

Fettah Tamince
Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Conversation via Whatsapp
905369462478
TOTAL
Chat 
Please login